Tag Archives: “Hãy đốt nhà thờ!” – Cộng đồng LGBT đe dọa

“Hãy đốt nhà thờ!” – Cộng đồng LGBT đe dọa

“Hãy đốt nhà thờ!” – Cộng đồng LGBT đe dọa QUỐC TẾ 03:22 01/10/2020     Oneway.vn – Trong nền văn hóa ngày nay, việc không đồng tình với ai đó (đặc biệt là chống lại các “nhà cách mạng” về tình dục và đồng tính luyến ái) đều bị coi …

Read More »