Tag Archives: Hãy luôn nhìn cuộc đời bằng lời tạ ơn

Hãy luôn nhìn cuộc đời bằng lời tạ ơn

Hãy luôn nhìn cuộc đời bằng lời tạ ơn DƯỠNG LINH 02:26 20/11/2020 Oneway.vn – Là Cơ Đốc nhân, bạn hãy chọn thái độ sống để được đẹp lòng Đức Chúa Trời và những người xung quanh. Lời Chúa trong Sáng-thế-ký 47:8-9 chép: “Gia-cốp tâu rằng: Những năm tôi sống …

Read More »