Tag Archives: Hãy luôn nhớ bạn là ai nếu…không có Chúa!

Hãy luôn nhớ bạn là ai nếu…không có Chúa!

Hãy luôn nhớ bạn là ai nếu…không có Chúa! DƯỠNG LINH 01:33 21/09/2020 Oneway.vn – Có một nguyên tắc tâm linh: Suy nghĩ đơn giản về tội lỗi dẫn đến những suy nghĩ giản đơn về Đấng Christ. “Kẻ được tha ít thì yêu mến ít” (Lu-ca 7:47). Nguyên tắc …

Read More »