Tag Archives: Hãy Theo Ta–Giăng 21:18-22

Hãy Theo Ta–Giăng 21:18-22

Hãy Theo Ta Giăng 21:18-22 21:18 Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình …

Read More »