Tag Archives: Hãy Thức Tỉnh Giê-rê-mi 10:17-18

Hãy Thức Tỉnh– Giê-rê-mi 10:17-18

Hãy Thức Tỉnh Giê-rê-mi 10:17-18   Câu gốc: “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình…” (Khải Huyền 2:5a). Câu hỏi suy ngẫm: “Người bị vây” là ai? Lời khuyên Đức Giê-hô-va dành cho “người …

Read More »