Tag Archives: “Hãy Vâng Theo Tiếng Ta” –Giê-rê-mi 11:1-17

“Hãy Vâng Theo Tiếng Ta” –Giê-rê-mi 11:1-17

“Hãy Vâng Theo Tiếng Ta” Giê-rê-mi 11:1-17   Câu gốc: “…Hãy nghe tiếng Ta, noi theo điều Ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân Ta, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi; hầu cho Ta giữ lời thề Ta đã thề cùng tổ phụ các …

Read More »