Tag Archives: Hiếu Kính Cha Mẹ –Ê-phê-sô 6:1-3

Hiếu Kính Cha Mẹ –Ê-phê-sô 6:1-3

Hiếu Kính Cha Mẹ Ê-phê-sô 6:1-3   Câu gốc: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao hiếu kính cha mẹ là …

Read More »