Tag Archives: Học Tập Vâng Phục — Hê-bơ-rơ 5:7-9

Học Tập Vâng Phục — Hê-bơ-rơ 5:7-9

Ngày 3 Học Tập Vâng Phục Hê-bơ-rơ 5:7-9 5:7 Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời. 5:8 …

Read More »