Tag Archives: Học Theo Cha Nhân Từ–Lu-ca 6:27-35

Học Theo Cha Nhân Từ–Lu-ca 6:27-35

Học Theo Cha Nhân Từ Lu-ca 6:27-35 6:27 Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, 6:28 chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. 6:29 Ai vả ngươi má bên …

Read More »