Tag Archives: “Hỡi Con

Hỡi Con, Hãy Vững Lòng Ma-thi-ơ 9:20-22

Ngày 14 Hỡi Con, Hãy Vững Lòng Ma-thi-ơ 9:20-22 9:20 Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. 9:21 Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng …

Read More »

“Hỡi Con, Hãy Dâng Lòng Con Cho Cha”

“Hỡi Con, Hãy Dâng Lòng Con Cho Cha” Đăng bởi Vietnamese Missionary Institute  – 23/11/2020 25 “HỠI CON, HÃY DÂNG LÒNG CON CHO CHA” Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.” (Châm-ngôn 23:26) Từ thời điểm bạn được cứu, …

Read More »