Tag Archives: “Hỡi Con

“Hỡi Con, Hãy Dâng Lòng Con Cho Cha”

“Hỡi Con, Hãy Dâng Lòng Con Cho Cha” Đăng bởi Vietnamese Missionary Institute  – 23/11/2020 25 “HỠI CON, HÃY DÂNG LÒNG CON CHO CHA” Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.” (Châm-ngôn 23:26) Từ thời điểm bạn được cứu, …

Read More »