Tag Archives: “Hỡi con gái ta

“Hỡi con gái ta, hãy chờ xem!”

“Hỡi con gái ta, hãy chờ xem!” DƯỠNG LINH 01:12 27/11/2019   Oneway.vn – “Hỡi con gái ta, hãy chờ xem” Ru-tơ 3:18 (BDM) Ru-tơ 3:18 là lời phán quý báu Chúa dành cho tôi: “Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy chờ xem, cho đến khi con học được …

Read More »