Tag Archives: Hội Thánh Cầu Nguyện — Công-vụ Các Sứ-đồ 12:1-10

Hội Thánh Cầu Nguyện — Công-vụ Các Sứ-đồ 12:1-10

Hội Thánh Cầu Nguyện Công-vụ Các Sứ-đồ 12:1-10 “Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội Thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn” (câu 5 BTT). “Vậy, Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn Hội Thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông” (câu …

Read More »