Tag Archives: Jeff Gordon: Cái Gì Điều Khiển Cuộc Đời Bạn?

Jeff Gordon: Cái Gì Điều Khiển Cuộc Đời Bạn?

Jeff Gordon: Cái Gì Điều Khiển Cuộc Đời Bạn? Christin Ditchfield [ English | Vietnamese ] Ở trong vị trí người lái xe thì không có gì mới lạ với Jeff Gordon. Giải Vô-địch Winston ba-lần đã tranh đấu trong hơn 200 cuộc thi NASCAR, gần đây đã dành được giải cuộc …

Read More »