Tag Archives: Kế cách cứu rỗi là gì?

Kế cách cứu rỗi là gì?

Kế cách cứu rỗi là gì? Câu hỏi: Kế cách cứu rỗi là gì? Trả lời: Bạn có khát không? Không phải cái khát của cơ thể đâu, nhưng khát về điều gì đó vượt trên đời sống này? Có phải nhiều điều sâu kín trong lòng bạn dường như chưa …

Read More »