Tag Archives: Khao Khát Lời Chúa–I Phi-e-rơ 2:1-3

Khao Khát Lời Chúa–I Phi-e-rơ 2:1-3

Khao Khát Lời Chúa I Phi-e-rơ 2:1-3 2:1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, 2:2 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu …

Read More »