Tag Archives: Khi tôi nói: ‘Con xin dâng cuộc đời cho Chúa’ (P.1)

Khi tôi nói: ‘Con xin dâng cuộc đời cho Chúa’ (P.1)

Khi tôi nói: ‘Con xin dâng cuộc đời cho Chúa’ (P.1) DƯỠNG LINH 10:23 06/06/2022 Oneway.vn – “Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời”. …

Read More »