Tag Archives: Khi tôi nói: ‘Con xin dâng cuộc đời cho Chúa’ (P.2)

Khi tôi nói: ‘Con xin dâng cuộc đời cho Chúa’ (P.2)

Khi tôi nói: ‘Con xin dâng cuộc đời cho Chúa’ (P.2) DƯỠNG LINH 02:23 10/06/2022 Oneway.vn – “Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín”. (I Phi-e-rơ 4:19) Rô-ma 6:13, …

Read More »