Tag Archives: KHI TÔI YẾU ĐUỐI

KHI TÔI YẾU ĐUỐI, LÀ LÚC TÔI MẠNH MẼ

KHI TÔI YẾU ĐUỐI, LÀ LÚC TÔI MẠNH MẼ Bởi Cbn.Com 05/04/2024 30 đọc Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng …

Read More »