Tag Archives: Không Ai Thấy–Xuất Ê-díp-tô Ký 2:11-15

Không Ai Thấy–Xuất Ê-díp-tô Ký 2:11-15

Không Ai Thấy Xuất Ê-díp-tô Ký 2:11-15 “Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết” (Lu-ca 12:2). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về ông Môi-se? Hệ lụy của hành động trong nơi …

Read More »