Tag Archives: Kiên Nhẫn Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa

Kiên Nhẫn Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa

Kiên Nhẫn Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa Viết bởi Mục Sư Rick Warren |  In bài này Mục lục:WAIT PATIENTLY ON c Facebook Twitter  Share “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và kiên nhẫn chờ đợi Ngài . . . Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.”  Thi Thiên …

Read More »