Tag Archives: Kính Mến Đức Chúa Trời–Gióp 15:1-6

Kính Mến Đức Chúa Trời–Gióp 15:1-6

Kính Mến Đức Chúa Trời Gióp 15:1-6 “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền 6:5). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận định về lời tranh luận và lên án của ông Ê-li-pha đối với ông Gióp, có phải người công chính …

Read More »