Tag Archives: Làm Thế Nào Tôi Biết Kinh Thánh Là Chân Thật?

Làm Thế Nào Tôi Biết Kinh Thánh Là Chân Thật?

Làm Thế Nào Tôi Biết Kinh Thánh Là Chân Thật? Đăng bởi Sưu Tầm  – 06/06/2022 1852 Đức tin nơi Chúa Giê-su dựa trên chứng cứ lịch sử vững chắc, chẳng những vậy còn dựa trên những sự mô tả về Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của Ngài được …

Read More »

Làm Thế Nào Tôi Biết Kinh Thánh Là Chân Thật?

Làm Thế Nào Tôi Biết Kinh Thánh Là Chân Thật? Đăng bởi Sưu Tầm  – 06/06/2022 1686 Đức tin nơi Chúa Giê-su dựa trên chứng cứ lịch sử vững chắc, chẳng những vậy còn dựa trên những sự mô tả về Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của Ngài được …

Read More »