Tag Archives: ‘LỄ BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC LỚN NHẤT’ TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ – 4.166 NGƯỜI ĐƯỢC BÁP-TÊM TẠI BÃI BIỂN LỊCH SỬ TỪ PHONG TRÀO CHÚA GIÊ-XU

‘LỄ BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC LỚN NHẤT’ TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ – 4.166 NGƯỜI ĐƯỢC BÁP-TÊM TẠI BÃI BIỂN LỊCH SỬ TỪ PHONG TRÀO CHÚA GIÊ-XU

‘LỄ BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC LỚN NHẤT’ TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ – 4.166 NGƯỜI ĐƯỢC BÁP-TÊM TẠI BÃI BIỂN LỊCH SỬ TỪ PHONG TRÀO CHÚA GIÊ-XU Bởi Cbn.Com 20/06/2023 30 đọc Một dấu hiệu lớn khác của cơn phấn hưng thuộc linh ở Mỹ vừa diễn ra tại một địa điểm lịch sử …

Read More »