Tag Archives: ‘LỜI CHÚA BIẾN ĐỔI CHÚNG TA’: KINH THÁNH CÓ TÁC ĐỘNG ĐÁNG KINH NGẠC ĐẾN KHÍA CẠNH THA THỨ VÀ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG

‘LỜI CHÚA BIẾN ĐỔI CHÚNG TA’: KINH THÁNH CÓ TÁC ĐỘNG ĐÁNG KINH NGẠC ĐẾN KHÍA CẠNH THA THỨ VÀ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG

‘LỜI CHÚA BIẾN ĐỔI CHÚNG TA’: KINH THÁNH CÓ TÁC ĐỘNG ĐÁNG KINH NGẠC ĐẾN KHÍA CẠNH THA THỨ VÀ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG Bởi Faithwire.Com 16/11/2022 30 đọc Minh Hoàng – Miền Nam Theo nghiên cứu mới được Hiệp-hội Kinh Thánh Hoa Kỳ công bố, Kinh Thánh có tác động biến đổi …

Read More »