Tag Archives: Lời Lành — Châm-ngôn 12:25

Lời Lành — Châm-ngôn 12:25

Ngày 5 Lời Lành Châm-ngôn 12:25 12:25 Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Châm-ngôn 12:25       “Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ” (câu …

Read More »