Tag Archives: Lời Mời Của Sự Khôn Ngoan–Châm-ngôn 9:1-6

Lời Mời Của Sự Khôn Ngoan–Châm-ngôn 9:1-6

Lời Mời Của Sự Khôn Ngoan Châm-ngôn 9:1-6 9:1 Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình; Tạc thành bảy cây trụ của người; 9:2 Giết các con thú mình, pha rượu nho mình, Và dọn bàn tiệc mình rồi. 9:3 Người đã sai các tớ gái mình đi; Ở …

Read More »