Tag Archives: LỜI MỜI GỌI THEO CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/02

LỜI MỜI GỌI THEO CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/02

LỜI MỜI GỌI THEO CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/02 xem lại bài hát Thà Có Chúa Giê-xu – Vy Xuân | Oneway Worship Nhiều người muốn theo Chúa nhưng đồng thời cũng muốn giữ cuộc sống của riêng họ, theo đuổi những giá trị mà bản thân yêu thích …

Read More »