Tag Archives: Lời Tạ Ơn (Sáng tác: Mục Sư Trần Văn Trọng)

Lời Tạ Ơn (Sáng tác: Mục Sư Trần Văn Trọng)

Lời Tạ Ơn (WORD OF THANKS) 1. Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, tạ ơn Chúa vì có Chúa đồng hành, bươn trên sỏi đá mà lòng vẫn bình an, tâm con vui thỏa hạnh phước vô biên. Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, được Ngài …

Read More »