Tag Archives: Lời Thiện Lành

Lời Thiện Lành, Lời Gian Ác–Châm-ngôn 12:13-19

Ngày 29 Lời Thiện Lành, Lời Gian Ác Châm-ngôn 12:13-19 12:13 Trong sự vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại; Nhưng người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn. 12:14 Nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy phước; Và người …

Read More »