Tag Archives: MARYLAND

HÀNG TRĂM NGƯỜI TRỞ VỀ VỚI CHÚA GIÊ-XU Ở ELKTON, MARYLAND

HÀNG TRĂM NGƯỜI TRỞ VỀ VỚI CHÚA GIÊ-XU Ở ELKTON, MARYLAND Bởi Billy Graham 04/05/2023 30 đọc Sau khi chia sẻ Phúc Âm vào tối thứ Ba (2/5), Franklin Graham nói với những người đã đứng lên tin nhận Chúa ở Elkton, Maryland, cách họ có thể lớn lên trong đức tin của …

Read More »