Tag Archives: ‘Mọi Điều Thuộc về Chúa’: Lều Phấn Hưng Tennessee Trong Tháng Thứ 3 Có Ngày Càng Nhiều Người Đến Với Đấng Christ

‘Mọi Điều Thuộc về Chúa’: Lều Phấn Hưng Tennessee Trong Tháng Thứ 3 Có Ngày Càng Nhiều Người Đến Với Đấng Christ

‘Mọi Điều Thuộc về Chúa’: Lều Phấn Hưng Tennessee Trong Tháng Thứ 3 Có Ngày Càng Nhiều Người Đến Với Đấng Christ Đăng bởi  Breakingchristiannews.com  From Hoithanh.com 22/08/2018   “Lời cầu nguyện của chúng tôi đó là sự phấn hưng sẽ lan truyền khắp nước Mỹ… Dù bạn đã làm …

Read More »