Tag Archives: MONG ĐƯỢC THAY ĐỔI? HÃY NHỜ GIÚP ĐỠ

MONG ĐƯỢC THAY ĐỔI? HÃY NHỜ GIÚP ĐỠ

MONG ĐƯỢC THAY ĐỔI? HÃY NHỜ GIÚP ĐỠ Bởi Rick Warren 18/08/2023 30 đọc “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.  Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, …

Read More »