Tag Archives: Một Câu Chuyện Buồn- (Anh & Việt) ngày 16/8/2019 -link from ODB

Một Câu Chuyện Buồn- (Anh & Việt) ngày 16/8/2019 -link from ODB

Một Câu Chuyện Buồn-A Sad Story  (Anh & Việt) ngày 16/8/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »