Tag Archives: MỘT GÓC SUY NGHĨ TRƯỚC THỀM LỄ GIÁNG SINH! Hồ Galilê.

MỘT GÓC SUY NGHĨ TRƯỚC THỀM LỄ GIÁNG SINH! Hồ Galilê.

MỘT GÓC SUY NGHĨ TRƯỚC THỀM LỄ GIÁNG SINH! Hồ Galilê. Kim đồng hồ đang nhích gần đến ngày Đại lễ kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần lần thứ 2022. Ai trong chúng ta đã là Cơ-đốc nhân cũng đều có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vẫn không …

Read More »