Tag Archives: Một Hệ Thống Miễn Nhiễm Của Cơ-Đốc Nhân

Một Hệ Thống Miễn Nhiễm Của Cơ-Đốc Nhân

Một Hệ Thống Miễn Nhiễm Của Cơ-Đốc Nhân Thiên Chúa cũng có một hệ thống phòng thủ, một hệ thống miễn nhiễm được thiết kế để bảo vệ chúng ta từ những “sự xâm lăng” bên ngoài vào đời sống tâm linh như tài chánh thiếu hụt, các quan hệ …

Read More »