Tag Archives: Một Hội Thánh cầu nguyện

Một Hội Thánh cầu nguyện

Một Hội Thánh cầu nguyện DƯỠNG LINH 08:15 30/06/2021 Oneway.vn – Khi họ cầu nguyện, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cách mạnh mẽ và nhiệm mầu… Khi đọc sách Công Vụ, ta dễ dàng nhận thấy Hội Thánh đầu tiên là một Hội Thánh cầu …

Read More »