Tag Archives: MỘT KHÁM PHÁ QUAN TRỌNG NHẤT

MỘT KHÁM PHÁ QUAN TRỌNG NHẤT

  Bạn có thích ngồi trên máy bay từ trời cao nhìn xuống các thành phố bên dưới đất không? Tôi rất chăm chú và rất thích kinh nghiệm nầy mỗi khi có dịp. Tôi Bay Trên Bầu Trời Nước Mỹ Ngồi bên cửa sổ máy bay, tôi đã nhìn …

Read More »