Tag Archives: MỘT NIỀM TIN TUYỆT ĐỈNH

MỘT NIỀM TIN TUYỆT ĐỈNH

THƠ MỘT NIỀM TIN TUYỆT ĐỈNH Kinh Thánh: Giăng 20: 19, 29 Giê-su sống, đâu còn nằm trong mộ Thì bạn ơi sao còn khóc làm chi? (1) Sao còn để đôi dòng lệ hoen mi? Giê-su sống, vui mừng lên bạn nhé… Giê-su sống, hiện ra cho nhiều kẻ …

Read More »