Tag Archives: Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 15 – Chúng Ta Được Chọn (23 – 02 – 2020) – Hội Thánh Khởi Đầu Mới