Tag Archives: MỤC SƯ CRAIG GROESCHEL NÓI HỘI THÁNH ĐANG ‘Ở GIỮA CƠN PHẤN HƯNG’ KHI 2.000 NGƯỜI CHỊU PHÉP BÁP-TÊM

MỤC SƯ CRAIG GROESCHEL NÓI HỘI THÁNH ĐANG ‘Ở GIỮA CƠN PHẤN HƯNG’ KHI 2.000 NGƯỜI CHỊU PHÉP BÁP-TÊM

MỤC SƯ CRAIG GROESCHEL NÓI HỘI THÁNH ĐANG ‘Ở GIỮA CƠN PHẤN HƯNG’ KHI 2.000 NGƯỜI CHỊU PHÉP BÁP-TÊM Bởi Cbn.Com 13/09/2023 30 đọc Mục-sư Craig Groeschel của Life.Church đang tổ chức lễ báp-têm cho hơn 2.000 người diễn ra trong hơn 40 khuôn viên của hội thánh vào cuối tuần. Buổi thờ …

Read More »