Tag Archives: MỤC SƯ DAVID JEREMIAH CẢNH BÁO CHÚNG TA ĐÃ ‘QUÊN MẤT HỘI THÁNH THỰC CHẤT PHẢI NHƯ THẾ NÀO’

MỤC SƯ DAVID JEREMIAH CẢNH BÁO CHÚNG TA ĐÃ ‘QUÊN MẤT HỘI THÁNH THỰC CHẤT PHẢI NHƯ THẾ NÀO’

MỤC SƯ DAVID JEREMIAH CẢNH BÁO CHÚNG TA ĐÃ ‘QUÊN MẤT HỘI THÁNH THỰC CHẤT PHẢI NHƯ THẾ NÀO’ Bởi Nau Puih 02/04/2023 30 đọc David Jeremiah, Mục-sư của Hội-thánh Shadow Mountain Community ở California, quan tâm đến việc Hội-thánh thời hiện đại sẽ đi về đâu. Trong một cuộc phỏng vấn với The Christian Post về …

Read More »