Tag Archives: Nàng Dâu Thảo — Ru-tơ 2:17-23

Nàng Dâu Thảo — Ru-tơ 2:17-23

Nàng Dâu Thảo Ru-tơ 2:17-23   Câu gốc: “Nàng vác đem trở vào trong thành; bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn, Ru-tơ trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Kết thúc một ngày làm việc, cô Ru-tơ làm …

Read More »