Tag Archives: Nàng Là Ai? –Nhã-ca 1:9-11

Nàng Là Ai? –Nhã-ca 1:9-11

Nàng Là Ai? Nhã-ca 1:9-11 Câu gốc: “Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pha-ra-ôn” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Người nam gọi người yêu mình là gì và dùng những hình ảnh nào để nói về nàng? Những điều này có ý nghĩa …

Read More »