Tag Archives: Nền Tảng Hôn Nhân Cơ Đốc — I Phi-e-rơ 3:1-7

Nền Tảng Hôn Nhân Cơ Đốc — I Phi-e-rơ 3:1-7

Ngày 1 Nền Tảng Hôn Nhân Cơ Đốc I Phi-e-rơ 3:1-7 3:1 Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, 3:2 vì …

Read More »