Tag Archives: Nên Thánh Bởi Lời Chúa –Giăng 17:14-19

Nên Thánh Bởi Lời Chúa –Giăng 17:14-19

Nên Thánh Bởi Lời Chúa Giăng 17:14-19   Câu gốc: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cầu nguyện cho môn đệ cần phải sống thế nào giữa thế gian? Nên thánh là gì? …

Read More »