Tag Archives: NGÀI NGHE TIẾNG CON KÊU CẦU

NGÀI NGHE TIẾNG CON KÊU CẦU

NGÀI NGHE TIẾNG CON KÊU CẦU Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/07 Con người thường chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài nhưng Chúa nhìn thấy năng lực tiềm ẩn bên trong. Sự hữu hạn trong khả năng của chúng ta không thể nào sánh được với quyền năng vô hạn …

Read More »