Tag Archives: ngày 1/4/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Năm, ngày 1/4/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Năm, ngày 1/4/2022 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay. Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Sách 1 …

Read More »