Tag Archives: NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 22/12/2021

NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 22/12/2021

🔴NÓI CHUYỆN VỚI LINH HỒN – Mục Sư Trần Mai | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm MÓN QUÀ QUÝ NHẤT – Giăng 3:16 || Mục sư NGUYỄN PHI HÙNG BÀI CA TRONG GIÁNG SINH – Luca 2:14 || Mục sư NGUYỄN THỈ Ý NGHĨA THẬT CỦA GIÁNG SINH – Mục sư NGUYỄN THỈ …

Read More »

NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 22/12/2021

🔴LỜI TIÊN TRI VỀ THẾ CHIẾN THỨ BA – Mục Sư Trần Mai | GĐTM | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm 🔴XUẤT MỘT – NHẬP TÁM | MỤC SƯ TRẦN MAI | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM) BÀI CA TRONG GIÁNG SINH – Luca 2:14 || Mục sư …

Read More »