Tag Archives: NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 13/12/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 13/12/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 13/12/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay. Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Sách Giô-suê Lời giới thiệu …

Read More »