Tag Archives: NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 13/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 13/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 13/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Gia cơ 1 và Lời Giới Thiệu Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách …

Read More »